Starosta Kamieński wręczył akty powierzenia funkcji dyrektorom placówek oświatowych oraz wręczył akty awansu dla nauczycieli

Dnia 31 sierpnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim odbyła się uroczystość wręczenia aktów powierzenia funkcji dyrektorom placówek oświatowych oraz wręczenia nauczycielom aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Akty powierzenia funkcji dyrektorom placówek na pięcioletnią kadencję od 1 września 2023 roku do 31 sierpnia 2028 roku z rąk starosty kamieńskiego Józefa Malca odebrały pani Dorota Mądrowska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim oraz pani Monika Maliszewska – Fajfer Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne w Wolinie. Starosta Kamieński podziękował także dyrektorom za dotychczasową współpracę oraz życzył wytrwałości, powodzenia i sukcesów w realizacji podejmowanych zadań.

Następnie trzech nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie otrzymało akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 

Wśród nauczycieli, którzy otrzymali awans zawodowy byli pani Anna Kuryłowicz, pani Alicja Ożyńska oraz Ksiądz Robert Bałuka.

W uroczystym przekazaniu aktów powierzenia funkcji dyrektorom placówek oraz aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego uczestniczyli: pan Krzysztof Kronenberg, Członek Zarządu; pan Bogdan Czaplicki, Członek Zarządu; pan Bogdan Wilkowski, Członek Zarządu, pani Joanna Piwińska, Wicestarosta Kamieński oraz pani Krystyna Gogacz, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów zawodowych!